Hãy nêu các thao tác cần thực hiện để -định dạng kí tự -định dạng đoạn văn bản -in văn bản yêu cầu đầy đủ ngắn ngọn xog cho vote 5 sao

Question

Hãy nêu các thao tác cần thực hiện để
-định dạng kí tự
-định dạng đoạn văn bản
-in văn bản
yêu cầu đầy đủ ngắn ngọn
xog cho vote 5 sao

in progress 0
Claire 2 tháng 2021-07-21T01:51:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:52:48+00:00

  *) ĐỊNH DẠNG KÍ TỰ: 

  C1:   sử dụng lệnh FORMAT->FONT….để mử hộp thoại FONT

  C2: sử dụng các nút lệnh có trên thanh công cụ định dạng.

  *) ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN:

  C1:   Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;

  C2:   Chọn một phần đoạn văn bản;

  C3:   Chọn toàn bộ đoạn văn bản

  Sau khi xác định đoạn văn bản cần định dạng, thực hiện một trong các cách sau:

  C1:    Sử dụng lệnh FORMAT->PARAGRAPH…để mở hộp thoại PARAGRAPH

  C2:    Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng

  *) IN VĂN BẢN

  C1:    Dùng lệnh FILE->PRINT

  C2:    Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P

  C3:    Nháy chuột vào nút PRINT trên thanh công cụ chuẩn để in ngay toàn bộ văn bản

  0
  2021-07-21T01:52:54+00:00

  Cho mk ctlhn nha!

  – Định dạng kí tự: 

  C1: Sử dụng lệnh: Format→Font…để mở hộp thoại Font.

  C2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng.

  – Định dạng đoạn văn bản:

  + Chọn đoạn văn bản cần định dạng:

  C1: đặt con trỏ văn bản vào đoạn văn bản.

  C2: chọn 1 phần của đoạn.

  C3: chọn toàn bộ đoạn văn.

  + Thực hiện:

  C1: sử dụng lệnh Format -> Paragraph để mở hộp thoại Paragraph. Chọn các tùy chọn định dạng rồi chọn Ok

  C2: sử dụng các nút lệnh định dạng đoạn trên thanh công cụ dịnh dạng.

  – In văn bản:

  C1: Dùng lệnh: File→Print…

  C2: Nhấn tổ hợp phím: Ctrt + P.

  C3: Nháy chuột vào nút Print trên thanh công cụ chuẩn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )