hãy nêu câu điều kiện loại 1 tiếng anh chỉ cần cho vd Dành cho những người chưa có nhóm và tuyển thanh viên

Question

hãy nêu câu điều kiện loại 1 tiếng anh chỉ cần cho vd
Dành cho những người chưa có nhóm và tuyển thanh viên

in progress 0
Kylie 15 phút 2021-09-07T13:15:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T13:16:24+00:00

  Vd : If it rains we may get wet. 

  0
  2021-09-07T13:17:04+00:00

  !No Copy!

  Tâm Langếu thấy hay thì cho ctlhn nha

  Câu điều kiện loại 1:

               V(s/es)                                will/shall

  If + S + don’t/doesn’t + V0  , S +     can            (not) +V0…

               is/am/are (not)                   may

  VD: If you see her, you shall protect her forever.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )