Hãy nêu chi tiết các dãy lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu

Question

Hãy nêu chi tiết các dãy lệnh đặc trưng của phần mềm trình chiếu

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-07-27T02:34:38+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:36:01+00:00

  * Phần mềm trình chiếu

      • Chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu:

         ◦ 1. Tạo các bài trình chiếu điện tử. Mỗi bài gồm một hay nhiều trang nội dung gọi là trang chiếu.

         ◦ 2. Trình chiếu các trang lên màn chiếu.

      • Mọi phần mềm trình chiếu đều có các công cụ soạn thảo văn bản đơn giản: nhập, sửa, xoá,…

      • Có thể làm cho các nội dung trên trang chiếu chuyển động để bài chiếu sinh động và hấp dẫn hơn.

      • Máy tính được nối với máy chiếu (projector) và chiếu nội dung trên màn chiếu rộng.

      • Ưu điểm: dễ dàng chỉnh sửa, tận dụng khả năng hiển thị màu sắc phong phú của màn hình máy tính.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )