Hãy nêu công lao của Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo

Question

Hãy nêu công lao của Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo

in progress 0
Daisy 1 tháng 2021-08-17T06:43:36+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:44:49+00:00

  + công lao của lý thường kiệt là đanh tan quân xâm lược nhà tống, bảo vệ nền độc lập tự chủ của dân tộc, lập nên bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

  + công lao của trần hưng đạo là chỉ huy kháng chiến 3 lần đánh quân mông nguyên thắng lợi, giúp nhân dân vượt qua khó khăn bảo vệ nền độc lập tự chủ của đại việt ta.

  @xin ctlhn ạ

  0
  2021-08-17T06:45:01+00:00

  -Lý Thường Kiêt:

  +Lập ra nhà Lý

  +Chống quân xâm lược Tống

  +Bảo vệ quyền độc lập dân tộc

  -Trần Hưng Đạo:

  +Là chỉ huy quân đội tối cao của nhà Trần

  +Đưa ra những chủ trương đúng đắn

  +Quyết dẫn đến cuộc kháng chiến thắng lợi của nhà Trần

  +Là tác giả của bộ hình thư nổi tiếng

  notcoppy

  #Ann

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )