Hãy nêu công thức biểu diễn mối liên hệ giữa nhiệt giai Xenxiut với nhiệt giai Farenhai và nhiệt giai Ke vin? Lẹ các bn ơi, mik đag ôn thi. ????????

Question

Hãy nêu công thức biểu diễn mối liên hệ giữa nhiệt giai Xenxiut với nhiệt giai Farenhai và nhiệt giai Ke vin?
Lẹ các bn ơi, mik đag ôn thi. ????????

in progress 0
Everleigh 1 giờ 2021-09-16T08:56:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:57:31+00:00

  Đáp án:

  + Mối quan hệ giữa nhiệt giai Celcius và Fahrenheit là:
  \[^oF = 1,{8^o}C + 32\]

  + Mối quan hệ giữa nhiệt giai Celcius và Kelvin là:

  \[^oK{ = ^o}C + 273\]

   

  0
  2021-09-16T08:57:45+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Quan hệ giữa Xenxiut và  Farenhai :  t(0F) = t (0C).1,8 -32

  Xenxiut vs Ke vin : K=273 +  °C

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )