hãy nêu đặc điểm chính của địa hình châu Á

Question

hãy nêu đặc điểm chính của địa hình châu Á

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-12T02:15:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:16:51+00:00

  Đặc điểm chính của địa hình châu Á :

  `-` Có các hệ thống núi cao, sơn nguyên đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.

  `-` Các dãy núi chủ yếu chạy theo hai hướng chính:

  `+` Đông – Tây (hoặc gần Đông – Tây)

  `+`Bắc – Nam (hoặc gần Bắc – Nam)

  `→` Bị chia cắt phức tạp

  `-`Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm.

  0
  2021-08-12T02:16:57+00:00

   Đặc điểm chính của địa hình châu Á là :

  Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.

  – Các dãy núi chạy theo hai hướng chính là Đông – Tây và gần Đông – Tây, Bắc – Nam và gần Bắc – Nam làm cho địa hình bị chia cắt rất phức tạp.

  – Các dãy núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm. Trên các núi cao có băng hà phủ quanh năm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )