Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình hóa học của phản ứng) chứng tỏ: a) anđêhit và xeton đều là những hợp chất không no. b) anđêhit dễ bị oxi hóa,

Question

Hãy nêu dẫn chứng (có viết phương trình hóa học của phản ứng) chứng tỏ:
a) anđêhit và xeton đều là những hợp chất không no.
b) anđêhit dễ bị oxi hóa, còn xeton thì khí bị oxi hóa.
c) fomanđehit có phản ứng cộng HOH.

in progress 0
Gianna 10 phút 2021-09-15T23:51:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T23:53:25+00:00

  a, 

  Anđehit, xeton có tham gia phản ứng cộng hidro:

  $CH_3CHO+H_2\buildrel{{Ni, t^o}}\over\to CH_3CH_2OH$

  $CH_3COCH_3+H_2\buildrel{{t^o}}\over\to CH_3-CH_2OH-CH_3$

  b,

  Anđehit tác dụng với nước brom còn xeton thì không.

  $CH_3CHO+Br_2+H_2O\to CH_3COOH+2HBr$

  c,

  $HCHO+H_2O\rightleftharpoons CH_2(OH)_2$ (ancol kém bền)

  0
  2021-09-15T23:53:48+00:00

  Đáp án:

  a) anđêhit, xeton đều là những hợp chất không no.

  CH3-CHO + H2→CH3-CH2 OH

  CH3-CO-CH3 + H2→CH3-CHOH-CH3

  b) anđêhit dễ bị oxi hóa, xeton khó bị oxi hóa.

  CH3-CHO + Br2 + H2 O→CH3-COOH + 2HBr

  c) HCHO có phản ứng cộng H2 O.

  HCHO + H2 O ↔ CH2 (OH)2 (không bền)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )