Hãy nêu điểm giống và khác nhau về tổ chức bộ máy chính quyền thơi Lê Sơ và thời Lý-Trần

Question

Hãy nêu điểm giống và khác nhau về tổ chức bộ máy chính quyền thơi Lê Sơ và thời Lý-Trần

in progress 0
Lydia 1 năm 2021-11-13T06:06:25+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:07:32+00:00

  giống nhau ;

  -Đứng đầu là vua ,giúp việc cho vua là các quan văn ,quan võ .

  -quân đội của nhà Lê và Lý đều chia làm 2 bộ phận : cấm quân và quân triều đình .

  – nhà Trần và lý đều thi hành chính sách Ngụ binh ư nông

  khác nhau :

  – thời lê :  cả nước chia làm 10 lộ ,dưới lộ có phủ ,châu

  -thời  lý :  24 lộ phủ dưới là huyện ,hương xã

  _thời trần : lộ ;phủ ; huyện ,châu ;xã

  -riêng thời Trần : bô máy chính quyền đc hoàn thiện chặt chẽ hơn thời Lý ,lê

  0
  2021-11-13T06:07:47+00:00

  *Những điểm giống và khác nhau giữa luật pháp thời Lê sơ và thời Lý – Trần :

  +Giống nhau là về bản chất mang tính giai cấp và đẳng cấp. Mục đích chủ yếu để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, cùng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

  +Khác nhau, luật pháp thời Lê sơ được nhà nước rất quan tâm. Bộ luật Hồng Đức được ban hành là bộ luật hoàn chỉnh, đầy đủ, tiến bộ nhất trong các bộ luật thời phong kiến ở Việt Nam. Một số điều trong bộ luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ (về kinh tế, gia đình, xã hội).

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )