Hãy nêu đức tính giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ

Question

Hãy nêu đức tính giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình và dòng họ

in progress 0
Lyla 1 tháng 2021-08-05T16:07:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:08:35+00:00

  Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình , dòng họ là bảo vệ tiếp nói pháy triển và thêm rực rỡ truyền thống ấy

  Chúng ta phải tran trọng ,tự hào và tiếp nối truyền thống , sống trong sạch ,lương thiện , không xem thường và làm tổn hại đến người thanh danh của gia đình dòng họ.

  0
  2021-08-05T16:08:57+00:00

  -Truyền thống là những giá trị tốt đẹp được hình thành trong quá trình tồn tại và phát triển của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, được mọi người thực hiện.

  -Truyền thống của gia đình, của dòng họ là: Nghề nghiệp, học tập, đạo đức, văn hóa.

  -Chúng ta trân trọng, tự hào phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ và phải sống trong sạch, lương thiện, không làm điều gì tổn hại đến thanh danh của gia đình, dòng họ.

  -Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp ta có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống, góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam

  Một số biểu hiện về việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

  +Có ý thức học tập những truyền thống tốt đẹp của dòng họ

  + Phát động mọi người, con cháu trong gia đình đi theo nét đẹp truyền thống của gia đình, của dòng họ

  + Nâng cao ý thức của các con cháu trong gia đình, dòng họ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )