hãy nêu nét đặc sắc của đoạn văn : lão hạc đang vật vã ở trên giường…thật là dữ dội.

Question

hãy nêu nét đặc sắc của đoạn văn : lão hạc đang vật vã ở trên giường…thật là dữ dội.

in progress 0
Remi 6 ngày 2021-12-07T13:48:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T13:49:45+00:00

  Những từ tượng hình: mải mốt, xồng xộc, vật cã, xộc xệch, rũ rượi, long sòng sọc
  – Những từ tượng thanh: xôn xao, tru tréo
  – Tác dụng: Gợi tả cụ thể, sinh động cái chết vô cùng đau đớn, giữ dội của lão Hạc. Nhấn mạnh con người ấy sống đã khổ, đến chết vẫn khổ.

  0
  2021-12-07T13:49:50+00:00

  Gợi tả cụ thể, sinh động cái chết vô cùng đau đớn, giữ dội của lão Hạc. Nhấn mạnh con người ấy sống đã khổ, đến chết vẫn khổ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )