Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên(1287-1288)?

Question

Hãy nêu nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa, nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên(1287-1288)?

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-08-31T17:50:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:52:26+00:00
  1. Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên (1285)
  2. Âm mưu xâm lược Cham-Pa và Đại Việt của nhà Nguyên:

  – Năm 1279: Quân Mông Cổ xâm lược Trung Quốc lập lên nhà Nguyên, mở cuộc tấn công Cham-Pa và Đại Việt

  – Năm 1283: 10 vạn quân Nguyên do Toa Đô chỉ huy tấn công Cham-Pa nhưng bị thất bại

  1. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến:

  *Diễn biến:

  – Mở hội nghị Bình Than: bàn kế đánh giặc

  – Trần Quốc Tuấn được cử làm chỉ huy cuộc kháng chiến

  – Mở hội nghị Diên Hồng

  – Quân đội: Ngày đêm luyện tập và tập trận ở Đông Bộ Đầu, nhân dân đoàn kết 1 lòng, sẵn sàng chiến đấu

  1. Diễn biến và kết quả cuộc kháng chiến:

  *Diễn biến:

  – Tháng 1/1285: 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta. Sau 1 số trận chiến đấu chặn giặc ở biên giới, Trần Quốc Tuấn quyết định lui quân về Vạn Kiếp.

  – Nhân dân Thăng Long thực hiện kế sách vườn không nhà trống

  – Tháng 5/1285: Ta phản công dành thắng lợi ở Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương. Tiến vào giải phóng Thăng Long

  *Kết quả:

  – Ta đã đánh tan 50 vạn quân dành thắng lợi vẻ vang

  *Ý nghĩa:

  – Nêu cao tinh thần độc lập của dân tộc

  – Bảo vệ hòa bình cho dân tộc 

  – Đánh tan âm mưu xâm lược của quân giặc

  *Nghệ thuật:

  Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân ra trước, chặn thế mạnh của giặc.

  Tấn công quyết liệt.

  – Đánh phủ đầu quân xâm lược khi chúng chưa kịp hành động, phản công nhanh chóng và quyết liệt ngay khi bị kẻ thù tiến công.

  – Sự kết hợp khéo léo giữa tiến công và phòng ngự tích cực.

   – Vận dụng tài tình sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự với công tác chính trị và hoạt động ngoại giao.

  hay-neu-nguyen-nhan-dien-bien-ket-qua-y-nghia-nghe-thuat-quan-su-cua-cuoc-khang-chien-lan-thu-ba

  0
  2021-08-31T17:52:40+00:00

  NN:Sau thất bại trong việc chinh phạt Đại Việt năm 1285, hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn không từ bỏ kế hoạch chiếm Đại Việt.

  Ngày 21 tháng 8 năm 1285, Khu mật viện nhà Nguyên trình đề nghị tái chiến với Đại Việt.

  Đ BIẾN:

  Ngày 3 tháng 9 âm lịch, Thoát Hoan khởi binh từ đất Ngạc tiến về phía nam, mượn tiếng đưa “An Nam quốc vương” Trần Ích Tắc về nước. Quân Nguyên chia làm 3 cánh:Cánh thứ nhất theo đường Vân Nam tiến xuống sông Thao và sông Lô như 2 lần trước do Aruq chỉ huy.Cánh thứ hai là quân chủ lực đi đường châu Khâm, châu Liêm do Thoát Hoan cùng Trình Bằng Phi, Áo Lỗ Xích, dẫn theo Trần Ích Tắc tiến vào biên giới đông bắc.Cánh thứ 3 là thủy quân do Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp chỉ huy 500 chiến thuyền cùng đoàn vận lương do Trương Văn Hổ phụ trách kéo theo sau.

  Trần quốc tuấn thống lĩnh đại quân chống giữ các nơi

  KQ ;Kế hoạch xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên một lần nữa thất bại. Một số tướng lĩnh xuất sắc của nhà Nguyên đã chết

  Ý nghĩa nâng  cao tinh thần bảo vệ dân tộc bảo vệ hòa bình

  Đạp tan tham vọng và í chí xâm lược đại việt của đế chế nguyên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )