HÃY NÊU NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỮ CỦA PHONG TRÀO TÂY SƠN

Question

HÃY NÊU NGUYÊN NHÂN VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỮ CỦA PHONG TRÀO TÂY SƠN

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-28T15:30:06+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:31:16+00:00

  Đó làm rồi đấy

  hay-neu-nguyen-nhan-va-y-nghia-lich-su-cua-phong-trao-tay-son

  0
  2021-09-28T15:31:41+00:00

  BẠN THAM KHẢO NHA!

  – Nguyên nhân thắng lời:
  Có được thắng lợi trên, trước hết là nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta. Tiếp đó, sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đã góp phần quan trọng vào thắng lợi. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại của nhân dân ta ở thế kỉ XVIII.

  – Ý nghĩa lịch sử:
  Trong 17 năm liên tục chiến đấu, phong trào Tây Sơn đã lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia. Đồng thời, phong trào Tây Sơn đánh tan các cuộc xâm lược của Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ của Tổ quốc.

  NẾU THẤY HAY THÌ CHO MIK CÂU TRẢ LỜI HYA NHẤT NHA ~~~

  CẢM ƠN BN NHIỀU!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )