Hãy nêu nhận xét về cuộc khởi nghĩa Ba Đình và những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc khởi nghĩa ấy

Question

Hãy nêu nhận xét về cuộc khởi nghĩa Ba Đình và những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc khởi nghĩa ấy

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-09-13T16:38:07+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-13T16:39:23+00:00

  Nhận xét:

    Cuộc khởi nghĩa Ba Đình và các lãnh tụ Ba Đình được lịch sử đánh giá rất cao. Chính người Pháp đã phải thừa nhận “1886-1887, cuộc công hãm Ba Đình là quan trọng nhất, cuộc chiến đấu này thu hút nhiều quân lực nhất và làm cho các cấp chỉ huy lo ngại nhiều nhất. Mặc dù bị thất bại nhưng khởi nghĩa Ba Đình đã gây cho Pháp nhiều tổn thất

  Bài học kinh nghiệm

  Kinh nghiệm quý báu; đặc biệt là việc xây dựng các làng, xã chiến đấu đã được vận dụng phổ biến trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ sau này của nhân dân ta. Trong giai đoạn hiện nay, những bài học kinh nghiệm về xây dựng, phát huy “thế trận lòng dân”; tận dụng thế thiên hiểm của địa hình để xây dựng thế trận đánh địch hiểm hóc, liên hoàn, vững chắc; việc tổ chức, bố trí lực lượng hợp lý, rộng khắp,… của Khởi nghĩa Ba Đình vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được nghiên cứu và vận dụng phù hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-13T16:39:58+00:00

  Năm 1885, sau khi kinh thành Huế thất thủ, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên chiến khu Tân Sở (Quảng Trị) ra dụ Cần Vương kêu gọi toàn dân kháng chiến. Hưởng ứng, Đinh Công Tráng đã cùng các đồng chí của mình đã chọn Ba Đình làm căn cứ kháng chiến lâu dài.

  Khởi nghĩa Ba Đình nổ ra dưới sự chỉ huy chính của Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Hoàng Bật Đạt và một số tướng lĩnh khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )