Hãy nêu những chính sách,việc làm của nhà nước thể hiện sự bảo vệ,chăm sóc,giáo dục trẻ em?Mng trả lời giúp em với em cảm ơn

Question

Hãy nêu những chính sách,việc làm của nhà nước thể hiện sự bảo vệ,chăm sóc,giáo dục trẻ em?Mng trả lời giúp em với em cảm ơn

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-08-23T05:48:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T05:49:44+00:00

  Chính sách,việc làm của nhà nước thể hiện sự bảo vệ,chăm sóc,giáo dục trẻ em:

  +Bảo vệ:

  – Trẻ em có quyền được khai sinh , có quốc tịch 

  – Được nhà nước và xã hội tôn trọng , bảo vệ tính mạng , thân thể nhân phẩm , danh dự.

  +Chăm sóc:

  -Tre em được chăm sóc , nuôi dạy , bảo vệ sức khỏe , được sống chung với cha mẹ , được hưởng sự chăm sóc từ các thành viên trong gia đình.

  -Trẻ em tàn tật , khuyết tật được xã hội và nhà nước giúp đỡ trong việc điều trị , phục hồi chức năng.

  -Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước , xã hội ttor chức chăm sóc nuôi dạy.

  +Giáo dục:

  -Trẻ em có quyền được học tập , dạy dỗ.

  -Trẻ em được vui chơi giải trí.

  -Trẻ em được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao.

  0
  2021-08-23T05:50:06+00:00

  những chính sách,việc làm của nhà nước thể hiện sự bảo vệ,chăm sóc,giáo dục trẻ em:

  – Được nhà nước và xã hội tôn trọng , bảo vệ tính mạng , thân thể nhân phẩm , danh dự.

  -Tre em được chăm sóc , nuôi dạy , bảo vệ sức khỏe.

  -Trẻ em tàn tật , khuyết tật được xã hội và nhà nước giúp đỡ trong việc điều trị , phục hồi.

  -Trẻ em không nơi nương tựa được nhà nước , xã hội ttor chức chăm sóc nuôi dạy

  -Trẻ em có quyền được học tập , dạy dỗ.

  -Trẻ em được vui chơi giải trí.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )