Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ 20? Phân tích các nguyên nhân làm ch

Question

Hãy nêu những dẫn chứng tiêu biểu về sự phát triển thần kỳ của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 70 của thế kỷ 20? Phân tích các nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Bản phát triển thần kỳ

in progress 0
Parker 1 năm 2021-11-21T04:55:40+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:57:29+00:00

  – Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) năm 50 là 20 tỉ USD, năm 1968 là 183 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới, sau Mĩ (830 tỉ USD)…

  – Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hằng năm trong những năm 50 là 15%, những năm 60 là 13,5%.

  – Cùng với Mĩ và Tây Âu, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế – tài chính trên thế giới.

  Nguyên nhân

  Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời của người Nhật – sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

  – Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản.

  – Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng.

  – Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.

  0
  2021-11-21T04:57:36+00:00

  Dẫn chứng:

  +Về tổng sản phẩm quốc dân,năm 1950 Nhật Bản chỉ mới đạt 20 tỉ USD, bằng 1/17 của Mĩ, nhưng đến năm 1968 đã đạt tới 183 tỉ USD, vươn lên đứng thư hai thế giới-sau Mĩ (830 tỉ USD).

  +Năm 1990,thu nhập bình quân theo đầu người đạt 23796 USD, vượt Mĩ và đứng thứ hai trên thế giới-sau Thụy Sĩ (29 850 USD)

   +Về công nghiệp,trong những năm 1950-1960,tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 15% những năm 1961-1970 là 13,5%

   +Về nông nghiệp,trong những năm 1967-1969,nhờ áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật hiện đại,đã cung cấp được hơn 80% nhu cầu lương thực trong nước,2/3 nhu cầu thịt, sữa và nghề đánh cá rất phát triển, đứng thứ hai thế giới-sau Pê-ru.

  Nguyên nhân phát triển:

  + Truyền thống văn hóa,giáo dục lâu đời của người Nhật-sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

  +Hệ thống tổ chức quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp,công ti Nhật Bản.

  +Vai trò quan trọng của Nhà Nước trong việc đề ra các chiến lược phát triển, nắm bắt đúng thời cơ và sự điều tiết cần thiết để đưa nền kinh tế liên tục tăng trưởng .

  +Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo,có ý chí vươn lên, cần cù lao động, đề cao kỉ luật và coi trọng tiết kiệm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )