Hãy nêu những khó khăn của khu vực Tây Nam Á đến sự phát triển kinh tế-xã hội? Giúp mình với,chiều mình thi rồi:(((

Question

Hãy nêu những khó khăn của khu vực Tây Nam Á đến sự phát triển kinh tế-xã hội?
Giúp mình với,chiều mình thi rồi:(((

in progress 0
Peyton 4 tuần 2021-08-11T19:11:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:13:11+00:00

  -Dân cư thưa thớt,chủ yếu theo đạo Hồi,nền văn hoá Hồi Giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống,chính trị,đời sống dân cư

  0
  2021-08-11T19:13:17+00:00

  a. Hiện trạng

  – Luôn xảy ra các cuộc chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia, giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các giáo phái trong Hồi giáo, nạn khủng bố.

  b. Nguyên nhân

  – Do tranh chấp quyền lợi: Đất đai, tài nguyên, môi trường sống.

  – Do khác biệt về tư tưởng, định kiến về tôn giáo, dân tộc có nguồn gốc từ lịch sử.

  – Sự tham gia của các tổ chức chính trị, tôn giáo cực đoan.

  – Do các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi.

  c. Hậu quả

  – Gây mất ổn định ở mỗi quốc gia, trong khu vực và làm ảnh hưởng tới các khu vực khác.

  – Đời sống nhân dân bị đe doạ và không được cải thiện, kinh tế bị huỷ hoại và chậm phát triển.

  – Ảnh hưởng tới giá dầu và phát triển kinh tế của thế giới.

  Mik xin hay nhất ak

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )