Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.

Question

Hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945.

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-08-21T17:19:09+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:20:51+00:00

  – Tháng 8 – 1945, Nhật đầu hàng đồng minh, các dân tộc Đông Nam Á nhanh chóng nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị của thực dân.

  – Sau năm 1945, nhiều nước Đông Nam Á lại phải tiến hành kháng chiến chống chiến tranh xâm lược trở lại của các nước đế quốc như: In-đô-nê-xi-a, Việt Nam,…

  – Từ những năm 50 của thế kỉ XX:

  + Lần lượt các nước giành được độc lập.

  + Tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực.

  + Các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ (như Thái Lan, Phi-lip-pin), một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma).

  0
  2021-08-21T17:20:56+00:00

  sau chiến tranh thế giới thứ 2 các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập ngữ Indonesia Việt nam-lào Tuy nhiên ngay sau đó các nước Đông Nam Á lại phát triển thành các cuộc chiến tranh kháng chiến chống lại các cuộc chiến tranh tại xâm lược của các nước đế quốc như nhân dân Việt Nam Lào Campuchia tiếp tục kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ

  Từ giữa những năm 50 của thế kỷ 20 trong bối cảnh chiến tranh lạnh Đông Nam Á trở nên căng thẳng chủ yếu là do can thiệp của Mỹ vào khu vực tháng 9 năm 1954 Mỹ cùng với anh Pháp thành lập hội quân sự Đông Nam Á tiếng Anh là SEATO nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội và phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Thái Lan và Philippines cùng tham gia vào tổ chức này Indonesia và mến điện thi hành chính sách hòa bình Trung lập ko tham gia vào các khối quân sự xâm lược của các nc ĐNÁ 

  Như vậy từ giữa nhưng năm 50 của tk 20 các nc ĐNÁ đã có sự phân hoá trong đường lối đối ngoại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )