hãy nêu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập

Question

hãy nêu quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ học tập

in progress 0
Mary 4 tháng 2021-08-23T03:39:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:41:00+00:00

  a) Quyền học tập:

  – Mọi công dân đều có quyền học tập, không hạn chế về trình độ, độ tuổi.

  – Được học bàng nhiều hình thức.

  – Học bất cừ nghành nghề gì phù hợp với điều kiện, sở thích của mình.

  b) Nghĩa vụ học tập:

  – Công dân từ 6 đến 14 tuổi bắt buộc phải hoàn thành bậc giáo dục tiểu học; từ 11 đến 18 tuổi phải hoàn thành bậc trung học cơ sở.

  – Gia đình phải tạo điều kiện cho con em hoàn thành nghĩa vụ học tập

  0
  2021-08-23T03:41:13+00:00

  –  Mọi công dân đều có thể học không hạn chế, từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học, đại học, sau đại học, ……..

  – Có thể học bất kì ngành nghề nào thích hợp với bản thân: tùy điều kiện cụ thể.

  – Có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và có thể học suốt đời.

  – Trẻ em có nghĩa vụ phải hoàn thành cấp học phổ cập theo quy định của nhà nước.

  – Gia đình phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em mình hoàn thành nghĩa vụ học tập của mình, đặc biệt là ở bậc giáo dục tiểu học. 

                          _____Cao Linh ____

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )