Hãy nêu sự tiến hóa của giới thực vật từ rêu đến thực vật hạt kín

Question

Hãy nêu sự tiến hóa của giới thực vật từ rêu đến thực vật hạt kín

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-16T14:12:38+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:14:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   -rễ giả chưa có tế bào lông hút đến đã có lông hút 

  – thân giả đã có mạch dẫ đến đã có mạch dẫn

  – lá từ đơn giản trở thành lá phức tạp

  – cơ quan sinh sản từ bào tử trở thàng hoa, quả

  – hạt từ hạt trần đến hạt kín

  0
  2021-09-16T14:14:36+00:00

   -Từ chưa hoàn thiện đến dần hoàn thiện hơn.

  – Từ chưa có mạch dẫn mà đã có mạch dẫn.

  – Từ chưa có rễ thật đến đã có rễ thật.

  – Từ thân không phân nhánh dần tiến hóa thành thân phân nhánh.

  – Từ sinh sản đơn giản đến sinh sản phức tạp.

  -Từ chưa có gân lá đến đã có gân lá thật sự

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )