Hãy nêu tên quá trình Vật Lý xảy ra tương ứng với mỗi hiện tương sau đây: a. Sương mù xuất hiện vào sáng sớm mùa đông b. Chất lỏng trong nhiệt kế dâng

Question

Hãy nêu tên quá trình Vật Lý xảy ra tương ứng với mỗi hiện tương sau đây:
a. Sương mù xuất hiện vào sáng sớm mùa đông
b. Chất lỏng trong nhiệt kế dâng lên hoặc tụt xuống khi đo nhiệt độ
c. Băng tan ở 2 cực trái đất
d. Ở xứ lạnh vào mùa đông nước ở sông, hồ thường bị đóng băng
Giúp mk vs ạ, mk sắp thi r

in progress 0
Charlie 34 phút 2021-09-09T11:37:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:39:11+00:00

  a. Sương mù xuất hiện vào sáng sớm mùa đông: Ngưng tụ

  b. Chất lỏng trong nhiệt kế dâng lên hoặc tụt xuống khi đo nhiệt độ: Nóng chảy

  c. Băng tan ở 2 cực trái đất: Nóng chảy

  d. Ở xứ lạnh vào mùa đông nước ở sông, hồ thường bị đóng băng: Đông đặc

  0
  2021-09-09T11:39:11+00:00

  a, Bay hơi

  b, Nóng chảy

  c, Nóng chảy

  d, Đông dặc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )