Hãy nêu tình tình hình về bệnh sốt rét ở nước ta

Question

Hãy nêu tình tình hình về bệnh sốt rét ở nước ta

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-08-31T14:26:26+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:27:48+00:00

  Nêu tình tình hình về bệnh sốt rét ở nước ta:

  – Trước cách mạng tháng Tám, bệnh sốt rét rất trầm trong ở nước ta.

  – Nhờ có kế hoạch hợp lí, bệnh sốt rét dần bị đẩy lùi, dù thỉnh thoảng bệnh vẫn còn bột phát ở một số vùng.

  NOCOPY.

  0
  2021-08-31T14:28:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  + Việt Nam là một nước có lưu hành bệnh sốt rét

  + Số liệu thống kê  rất lớn

  + sốt rét hoành hành khắp nơi

  +gây nhiề người tử vong

  + thiệt hại nặng nề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )