hãy nêu ý nghỉa của biển báo cấm ,biển báo nguy hiểm,biển hiệu lệnh,biển chỉ dẫn giúp mình vs mọi người ơi

Question

hãy nêu ý nghỉa của biển báo cấm ,biển báo nguy hiểm,biển hiệu lệnh,biển chỉ dẫn
giúp mình vs mọi người ơi

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-08-20T03:01:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:03:14+00:00

  biển báo cấm là cấm đi đường đã đặt biển báo này

  biển báo nguy hiểm là báo có một cái gì đó nguy hiểm hãy cẩn thận

  biển hiệu lệnh là sẽ có lệnh trên biển báo hiệu lệnh và phải làm theo

  biển chỉ dẫn là sẽ chỉ một điều gì đó cho mọi người phải làm theo trên biển chỉ dẫn

  0
  2021-08-20T03:03:20+00:00

  1. Biển báo cấm: Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.

  Ý nghĩa: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. 

  2. Biển báo nguy hiểm: Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.

  Ý nghĩa: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, để biết được tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.

  3. Biển báo hiệu lệnh: Nhóm các biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng.

  Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. 

  4. Biển báo chỉ dẫn: Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng.

  Biển chỉ dẫn nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )