Hãy nhận biết các chất sau đây bằng phương pháp hoá học Nacl,Na2SO4,NaOH,HCl và H2SO4

Question

Hãy nhận biết các chất sau đây bằng phương pháp hoá học Nacl,Na2SO4,NaOH,HCl và H2SO4

in progress 0
Adalyn 3 tháng 2021-09-17T01:44:49+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T01:46:14+00:00

  -Đánh số thứ tự,lấy mỗi lọ một ít làm mẫu thử

  -Cho quỳ tím vào 5 mẫu thử:

   + mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh: NaOH

   + mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ: HCl, H2SO4 (1)

   + mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra: NaCl,Na2SO4(2)

   – Cho vài giọt BaCl2 vào 2 mẫu thử (1):

   + mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng: H2SO4

   + mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra: HCl

   – Cho vài giọt BaCl2 vào 2 mẫu thử (2):

   + mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng: Na2SO4

   + mẫu thử không có hiện tượng gì xảy ra: NaCl2

  PTHH: H2SO4 + BaCl2-> BaSO4+2HCl

             Na2SO4 + BaCl2-> BaSO4+ 2NaCl

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )