Hãy nhận xét một vài đặc diểm của đồ thị hàm số y=x+2 bằng cách trả lời các câu hỏi sau: A)em có nhận xét j về hìh dạg của đồ thị h/số y=x+2 B)cắt trụ

Question

Hãy nhận xét một vài đặc diểm của đồ thị hàm số y=x+2 bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
A)em có nhận xét j về hìh dạg của đồ thị h/số y=x+2
B)cắt trục tung tại điểm có từng độ bằng bn?
C) nhận xét j về đồ thị h/số y=x và y=x+2

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-02T15:30:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:31:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)hình vuông

  b)(0;2)

  c)hs y=x bằng 1phần 2 hs y=x+2

  0
  2021-09-02T15:31:55+00:00

  Đáp án:

  a)hình vuông .

  b)(0;2) .

  c)hs y=x bằng 1phần 2 hs y=x+2 .

   
   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )