hãy phân tích một số dẫn chứng trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta để chứng minh cách viết của bác hồ rất giản gị làm hộ mình nha nhanh lên n

Question

hãy phân tích một số dẫn chứng trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta để chứng minh cách viết của bác hồ rất giản gị
làm hộ mình nha
nhanh lên nha

in progress 0
Camila 3 tuần 2021-07-08T17:19:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T17:21:03+00:00

    Nó nói lên 1 sự yêu nước nồng nàn. Trong này, bác không nhân hóa, bác không so sánh, bác viết mọi thứ 1 cách tối giản hóa nó lên. Bác nêu cao tinh thần yêu nước của nhân dân. Bác không dùng 1 biện pháp tu từ, bác nói thẳng ra cho thấy rằng nhìn ngoài bác vô cùng giản gị, bác không muốn cho nhân dân và các đại biểu phải khó hiểu vì thời đó dân ta nghèo và điều kiện khó khăn và không có điều kiện nên mới nói thế. Bác luôn quan tâm nhân dân và giản dị chỉ vì nhân dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )