) Hãy phân tích những ưu điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? b) Tại sao ngành công nghiệp này phát triển mạnh ở nước ta?

Question

) Hãy phân tích những ưu điểm của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?
b) Tại sao ngành công nghiệp này phát triển mạnh ở nước ta?

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-07-24T04:40:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T04:42:19+00:00

  a)-So với các ngành công nghiệp nặng, ngành này sử dụng nhiên liệu, động lực và chi phí vận tải ít hơn song lại chịu ảnh hưởng lớn hơn của nhân tố lao động. thị trường tiêu thụ và nguồn nguyên liệu.

  -Các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đòi hỏi vốn đầu tư ít, thời gian xây dựng tương đối ngắn, quy trình sản xuất tương đối đơn giản, thời gian hoàn vốn nhanh, thu được lợi nhuận tương đối đơn giản, có khả năng xuất khẩu.
  b)Nước ta phát triển mạnh do: nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành khá dồi dào, góp phần giải quyết vấn đề vc làm, ko đòi hỏi vốn cao, ko cần thiết cơ sở vật chất và kĩ thuật hoàn thiện, chính sách khuyến khích phát triển của nhà nước, vốn đầu tư từ nước ngoài, tăng nguồn thu ngoại tệ.

  0
  2021-07-24T04:42:25+00:00

  1. Ưu điểm: đòi hỏi vốn đầu tư ít, thời gian xd tương đối ngắn, quy trình sx tương đối đơn giản, thời gian hoàn vốn nhanh, thu lợi nhuận dễ dàng, có nhiều khả năng xuất khẩu

  2. Nước ta phát triển mạnh do: nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành khá dồi dào, góp phần giải quyết vấn đề vc làm, ko đòi hỏi vốn cao, ko cần thiết cơ sở vật chất và kĩ thuật hoàn thiện, chính sách khuyến khích phát triển của nhà nước, vốn đầu tư từ nước ngoài, tăng nguồn thu ngoại tệ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )