Hãy phát biểu câu nào sau đây là Sai A. Trong 1 tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất B. Trong 1 tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

Question

Hãy phát biểu câu nào sau đây là Sai
A. Trong 1 tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất
B. Trong 1 tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn
C.Trong 1 tam giác đối dính với cạnh lớn nhất là góc tù
D. Trong tam giác đều trong tâm cách đều 3 cạnh

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-10-01T03:19:27+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T03:20:48+00:00

  câu nào sau đây là Sai

  A. Trong 1 tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất

  B. Trong 1 tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

  C.Trong 1 tam giác đối dính với cạnh lớn nhất là góc tù

  D. Trong tam giác đều trong tâm cách đều 3 cạnh

  => Câu C sai vì nếu tam giác đó không phải tam giác tù thì góc đối diện với cạnh lớn nhất có thể là góc nhọn hoặc góc vuông.

   

  0
  2021-10-01T03:21:08+00:00

  Đáp án:

  A. Trong 1 tam giác vuông cạnh huyền là cạnh lớn nhất

  B. Trong 1 tam giác đối diện với cạnh nhỏ nhất là góc nhọn

  C.Trong 1 tam giác đối đỉnh với cạnh lớn nhất là góc tù

  D. Trong tam giác đều trong tâm cách đều 3 cạnh

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )