Hãy so sánh sự khác biệt cơ bản về mục tiêu và nhiệm vụ của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi với các nước ở khu vực Mĩ La tinh trước và

Question

Hãy so sánh sự khác biệt cơ bản về mục tiêu và nhiệm vụ của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi với các nước ở khu vực Mĩ La tinh trước và sau năm 1945
( GIÚP EM VỚI Ạ, MAI EM CẦN NÓ RỒI 🙁 )

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-07T10:34:10+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:35:59+00:00

  Chúc cậu học tốt nhé 

  hay-so-sanh-su-khac-biet-co-ban-ve-muc-tieu-va-nhiem-vu-cua-phong-trao-giai-phong-dan-toc-o-cac

  0
  2021-09-07T10:36:09+00:00

  *Điểm khác biệt cơ bản về nhiệm vụ mục tiêu giữa phong trào giải phóng dân tộc của Châu Á ,Châu Phi với khu vực Mĩ La Tinh là:

  -Mục tiêu của phong trào giải phóng dân tộc của Châu Á và Châu Phi:Đấu tranh giành độc lập dân tộc,chóng lại chế độ và xóa bỏ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân,xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc(A-Pác-Thai)sau hơn 3 thế kỉ tồn tại(Châu Phi)

  -Mục tiêu của phong trào giải phóng dân tộc của khu vực Mĩ La-Tinh:Đấu tranh để củng cố nền độc lập,chống lại chế độ thực dân kiểu mới của Mỹ.Chống lại chế độ độc tài thân và tay sai của Mỹ.Cách mạng Cu-Ba nổ ra.

  Chúc thi tốt nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )