Hãy so sánh sự khác biệt cơ bản về NHIỆM VỤ của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi với các nước ở khu vực Mĩ La tinh trước và sau năm 194

Question

Hãy so sánh sự khác biệt cơ bản về NHIỆM VỤ của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi với các nước ở khu vực Mĩ La tinh trước và sau năm 1945

in progress 0
Everleigh 2 giờ 2021-09-07T10:02:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:04:18+00:00

  Đây nha mình vừa làm xong :

  Phương pháp: so sánh Cách giải: Xét về nhiệm vụ và mục tiêu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi chống chủ nghĩa thực dân cũ, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh là đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.

   chữ La tinh của bạn lại sai r ,phải là Latinh mới đúng

  0
  2021-09-07T10:04:33+00:00

  Xin ctlhn ạ 

  hay-so-sanh-su-khac-biet-co-ban-ve-nhiem-vu-cua-phong-trao-giai-phong-dan-toc-o-cac-nuoc-a-phi-v

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )