Hãy thống kê các hiệp ước triều đình Huế ký với thực dân pháp (1858-1884) theo nội dung sau : Thời gian Tên hiệp ước Hậ

Question

Hãy thống kê các hiệp ước triều đình Huế ký với thực dân pháp (1858-1884) theo nội dung sau :
Thời gian Tên hiệp ước Hậu quả
…………….. ……………….. …………..

in progress 0
Jasmine 1 tháng 2021-08-11T04:20:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:22:00+00:00

  =))

  hay-thong-ke-cac-hiep-uoc-trieu-dinh-hue-ky-voi-thuc-dan-phap-1858-1884-theo-noi-dung-sau-thoi-g

  0
  2021-08-11T04:22:24+00:00

  Từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược. … – Hiệp ước Hác-măng (25-8-1883): Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì…; mọi việc giao thiệp với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) đều do Pháp nắm

  xin vote 5 sao và clht!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )