hãy tìm 2 phân số lớn hơn 5/7 và bé hơn 6/7 sao cho 4 phân số này có các tử số là số tự nhiên liên tiếp

Question

hãy tìm 2 phân số lớn hơn 5/7 và bé hơn 6/7 sao cho 4 phân số này có các tử số là số tự nhiên liên tiếp

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-07-28T14:01:58+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T14:03:03+00:00

  Ta có `\frac{5}{7}<?<` `\frac{6}{7}` nên:

  Mà:

  `\frac{5}{7}=` `\frac{15}{21}`

  `\frac{6}{7}=` `\frac{18}{21}`

  ⇒ `\frac{15}{21}`<`\frac{16}{21}`<`\frac{17}{21}`<`\frac{18}{21}` 

  Vậy 2 phân số đó là:

  `\frac{16}{21}` và`\frac{17}{21}`

  Mong giúp đc e !!!!

  Xin 5* và ctlhn

  0
  2021-07-28T14:03:38+00:00

  Gọi `2` phân số cần tìm là : `a/b , c/d ( a/b < c/d )`

  Ta có : `5/7 < a/b < c/d < 6/7`

  `⇔ 15/21 < a/b < c/d < 18/21`

  `⇒ a/b = 16/21 ; c/d = 17/21` ( Đáp ứng điều kiện )

  Vậy , `2` phân số cần tìm là : `16/21 ; 17/21 .` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )