hãy tìm giúp mk 1 số câu ca dao, tục ngữ có từ ngữ địa phương miền Trung, rồi dịch ra tiếng miền bắc vs ạ

Question

hãy tìm giúp mk 1 số câu ca dao, tục ngữ có từ ngữ địa phương miền Trung, rồi dịch ra tiếng miền bắc vs ạ

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-11-21T07:49:44+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:51:28+00:00

  1, ”Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
  Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông”

  => “ Đứng bên đây đồng nhìn bên kia đồng, mênh mông bát ngát

  Đứng bên kia đồng nhìn bên đây đồng cũng bát ngát mênh mông”

  2, ” Đi mô cũng nhớ quê mình
  Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh.”

  =>”Đi đâu cũng nhớ quê mình
  Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự Bình trăng thanh.

  3, “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
  Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ”

  => “Đường vào xứ Nghệ quanh quanh
  Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ”

  4. “ Rồi mùa tóoc, rơm khô

  Bạn về quê bạn biết mô mà tìm” 

  => “ Rồi mùa rạ, rơm khô

  Ban về quê bạn biết đâu mà tìm “

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )