hãy tìm những bài ca dao nói về nội dung me tín dị đoan

Question

hãy tìm những bài ca dao nói về nội dung me tín dị đoan

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-14T19:38:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T19:39:39+00:00

  `1`.

  Số cô chẳng giàu thì nghèo,
  Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà.
  Số cô có mẹ, có cha,
  Mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.
  Số cô có vợ có chồng,
  Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai.

  `2`.

  Tiền buộc giải yếm bo bo,
  Đưa cho thầy bói thêm lo vào mình.

  `3`.

  Thầy cúng ngồi cạnh bàn thờ
  Mồm thì lẩm bẩm tay sờ đĩa xôi

  `4`.

  Bói ra ma, quét nhà ra rác

  `5`.

  Bà già xin quẻ đầu năm
  Hỏi ông thầy bói lấy chồng lợi chăng?
  Thầy bói gieo quẻ nói rằng:
  Lợi thì có lợi nhưng răng không còn!

  0
  2021-08-14T19:39:45+00:00

      CHÚC BẠN HỌC TỐT

  1. 

  Chập chập thôi lại cheng cheng,
  Con gà trống thiến để riêng cho thầy.
  Đơm xôi thì đơm cho đầy
  Đơm vơi thì thánh nhà thầy mất thiêng!

  2. 

  Thừa tiền thì đem mà cho 
  Đừng có xem bói thêm lo vào mình

  3. 

  Bói ra ma, quét nhà ra rác

  4. 

  Thầy cúng ngồi cạnh bàn thờ
  Mồm thì lẩm bẩm tay sờ đĩa xôi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )