hãy tính khối lượng của 11,2 lít khí amoniac NH3 (đktc) Hãy tính thể tích (đktc) của 96 gam khí oxi

Question

hãy tính khối lượng của 11,2 lít khí amoniac NH3 (đktc)
Hãy tính thể tích (đktc) của 96 gam khí oxi

in progress 0
Reese 1 năm 2021-08-17T17:32:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T17:34:00+00:00

  Bài giải :

  `-n_{NH_3}=\frac{V_{NH_3}}{22,4}=\frac{11,2}{22,4}=0,5(mol)`

  `⇒m_{NH_3}=n_{NH_3}.M_{NH_3}=0,5.17=8,5(g)`

  `-n_{O_2}\frac{m_{O_2}}{M_{O_2}}=\frac{96}{32}=3(mol)`

  `⇒V_{O_2}(đktc)=n_{O_2}.22,4=3.22,4=67,2(l)`

   

  0
  2021-08-17T17:34:39+00:00

  Mình chỉ làm được câu đầu:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )