hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm^3. Biết khối lượng riêng của đá là 7800 kg/m^3

Question

hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm^3. Biết khối lượng riêng của đá là 7800 kg/m^3

in progress 0
Remi 1 năm 2021-11-21T21:26:08+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T21:28:02+00:00

  Đáp án:

   Khối lượng : 312 kg

   Trọng lượng : 3120 N.

  Giải thích các bước giải:

  Sắt có khối lượng riêng D = 7800kg/m3

  =>Khối lượng của chiếc dầm sắt có thể tích 40 dm3  là: m = D.V = 7800.40 : 1000 = 312 (kg)

  Trọng lượng của chiếc dầm là : P = 10.m = 3120 N.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )