Hãy tính: $sin^{4}x=$ $\frac{a}{8}-$ $\frac{1}{2}$$cos^{}2x$ +$\frac{b}{8}cos4x$ với a,b∈Q. Khi đó a+b=?

Question

Hãy tính:
$sin^{4}x=$ $\frac{a}{8}-$ $\frac{1}{2}$$cos^{}2x$ +$\frac{b}{8}cos4x$ với a,b∈Q. Khi đó a+b=?

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-23T03:40:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T03:41:54+00:00

  $\begin{array}{l} {\sin ^4}x = {\left( {\dfrac{{1 – \cos 2x}}{2}} \right)^2} = \dfrac{{1 + {{\cos }^2}2x – 2\cos 2x}}{4} = \dfrac{{1 + \dfrac{{1 + \cos 4x}}{2} – 2\cos 2x}}{4} = \dfrac{{2 + 1 + \cos 4x – 4\cos 2x}}{8} = \dfrac{3}{8} – \dfrac{1}{2}\cos 2x + \dfrac{1}{8}\cos 4x\\  \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 3\\ b = 1 \end{array} \right. \Rightarrow a + b = 4 \end{array}$

   

  0
  2021-08-23T03:42:18+00:00

  Đáp án:

   Xin 5 sao + ctlhn

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )