Hãy tóm tắt nội dung khổ thơ ” Ngày Huế đổ máu …. Gặp nhau hàng bè” bằng một câu đơn

Question

Hãy tóm tắt nội dung khổ thơ ” Ngày Huế đổ máu …. Gặp nhau hàng bè” bằng một câu đơn

in progress 0
Ruby 3 tuần 2021-07-08T17:23:01+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:24:01+00:00

  Hãy tóm tắt nội dung khổ thơ ” Ngày Huế đổ máu …. Gặp nhau hàng bè” bằng một câu đơn 

  Trả lời : 

  Câu tóm tắt : Trong thành phố Huế, Lượm tình cờ gặp tác giả tại Hàng Bè 

  ________________________

  Câu trên là câu đơn nhé vì chỉ có 1 chủ ngữ và 1 vị ngữ 

  Trong thành phố Huế, Lượm //tình cờ gặp tác giả tại Hàng Bè 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-07-08T17:24:31+00:00

  Từ ngày Huế đổ máu, tôi //từ Hà Nội về,  tình cờ gặp gặp chú ở trên hàng bè

     Trạng ngữ                CN                                            VN

                    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )