hãy trình bài đặc điểm của lớp vỏ tđ và nói rõ vai trò của nó đối với đòi sống và hoạt động của con người

Question

hãy trình bài đặc điểm của lớp vỏ tđ và nói rõ vai trò của nó đối với đòi sống và hoạt động của con người

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-13T13:47:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:48:16+00:00

  Đặc điểm :  , lớp vỏ tđ  rất chắc ở ngoài cùng tđ, lớp này rất mỏng , chỉ chiếm 15% thể tích và 1% khối 

  lượng của tđ , nhưng lại có vai trò rất quan trọng.

  Vai trò : đây là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác : ko khí , nước , sinh vật ,… và là nơi sinh sống , hoạt động của xã hội loài người

  0
  2021-08-13T13:48:36+00:00

  Đặc điểm của lớp vỏ Trái đất:

     -Chiếm 15% thể tích và 1% khối lượng của Trái đất

     -Là 1 lớp đá rắn chắc bên ngoài cùng của Trái đất

     -Độ dày từ 5km đến 70km

     -Nhiệt độ cao nhất vào khoảng 1000 độ C

  Vai trò của lớp vỏ Trái đất:

     -Vỏ Trái đất có vai trò rất quan trọng về đời sống và hoạt động của con người. Vỏ Trái đất là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như: Không khí, nước, sinh vật…và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.

  NHỚ VOTE MIK NHAAAAAAAAA

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )