Hãy trình bày 1 tín ngưỡng trong hệ thống tín ngưỡng Việt Nam mà em hiểu rõ nhất,qua đó nêu các biện pháp để bảo vệ tín ngưỡng đó Cần rất gấp ạ

Question

Hãy trình bày 1 tín ngưỡng trong hệ thống tín ngưỡng Việt Nam mà em hiểu rõ nhất,qua đó nêu các biện pháp để bảo vệ tín ngưỡng đó
Cần rất gấp ạ

in progress 0
Claire 4 tháng 2021-08-23T04:29:00+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:30:58+00:00

  *,1 tín ngưỡng trong hệ thống tín ngưỡng Viêt Nam mà em hiểu rõ nhất là:

  Nho giáo , còn gọi là đạo Nho hay đạo Khổng là một hệ thống đạo đức, triết học xã hội,, triết lý giáo dục và triết học chính trị do Khổng Tử đề xướng và được các môn đồ của ông phát triển với mục đích xây dựng một xã hội hài hòa , trong đó con người biết ứng xử theo lẽ phải và đạo đức , đất nước thái bình , thịnh vượng

  *,Các biện pháp để bảo vệ tín ngưỡng đó là:

  +Không được gây mất đoàn kết giữa người có Nho Giáo,người không có Nho Giáo và người có tín ngưỡng khác

  +Không được lợi dụng Nho Giáo để làm việc xấu

  ( ý 2 mik chỉ biết có thế thôi )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )