hãy trình bày kế hoạch đánh giặc của Nguyễn chích ? Kết quả của kế hoạch đó là gì ?

Question

hãy trình bày kế hoạch đánh giặc của Nguyễn chích ? Kết quả của kế hoạch đó là gì ?

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-10-28T21:07:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:09:20+00:00

  Trước tình hình quân Minh tấn công nghĩa quân, Nguyễn Chích đã đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hóa, chuyển quân vào Nghệ An.

  – Đề nghị của Nguyễn Chích là hoàn toàn đúng đắn. Nghệ An là nơi đất rộng, người đông, địa hình hiểm trở, rất thích hợp cho hoạt động của nghĩa quân.

  – Với kế hoạch chuyển hướng của Nguyễn Chích, cả vùng Diễn Châu, Thanh Hóa được giải phóng chỉ trong vòng không đầy một tháng.

  => Kế hoạch của Nguyễn Chích đã giúp nghĩa quân thoát khỏi thế bao vây, mở rộng địa bàn hoạt động. Kế hoạch rất phù hợp với tình hình thời đó 

  0
  2021-10-28T21:09:35+00:00

  Kế hoạch đó được coi như một bước ngoặt, mở ra con đường cho sự phát triển và thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Chính vì thế, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ đó trở đi là sự minh chứng cho tính chính xác của kế hoạch mang tên người anh hùng nông dân Nguyễn Chích. Và chính cống hiến này của ông đã đưa khởi nghĩa Lam Sơn – một cuộc chiến tranh yêu nước và chính nghĩa, một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nhằm cứu đất nước khỏi ách thống trị tàn bạo của ngoại bang, làm nên cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc trong thế kỷ XV, đưa đến sự sáng lập một vương triều hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam – vương triều Lê Sơ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )