Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973

Question

Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973

in progress 0
Alexandra 7 ngày 2021-12-04T06:17:30+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:18:38+00:00

  Mục đích ra đời:

  – Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) đã được thành lập.

  – Mục đích thành lập: nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

  * Thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973:

  – Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của các nước thành viên đạt 10%/năm.

  0
  2021-12-04T06:19:10+00:00

  * Mục đích ra đời:

  – Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) đã được thành lập.

  – Mục đích thành lập: nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

  * Thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973:

  – Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của các nước thành viên đạt 10%/năm.

  – Thu nhập quốc dân năm 1973 tăng 5,7 lần so với năm 1950.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )