Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thời Trần 1258 – 1288

Question

Hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên thời Trần 1258 – 1288

in progress 0
Gianna 3 tuần 2021-11-25T00:28:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-25T00:29:42+00:00

  Nguyên nhân cơ bản nhất cho những thành công của nhà Trần là chính sách đoàn kết nội bộ của những người lãnh đạo. Dù trong hoàng tộc Nhà Trần có những người phản bội, theo nhà Nguyên nhưng nước Đại Việt không bị mất, nhờ sự ủng hộ của đông đảo dân chúng.

  Còn một nguyên nhân nữa phải kể tới trong thành công của Nhà Trần là đội ngũ tướng lĩnh xuất sắc, nòng cốt lại chính là các tướng trong hoàng tộc Nhà Trần. Dù xuất thân quyền quý nhưng các hoàng tử, thân tộc Nhà Trần, ngoài lòng yêu nước và bảo vệ quyền lợi dòng tộc, số lớn là những người có thực tài cả văn lẫn võ. Thật hiếm dòng họ cai trị nào có nhiều nhân tài nổi bật và nhiều chiến công như Nhà Trần, đặc biệt là thế hệ thứ hai: Trần Quốc Tuấn, Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật đều là những tên tuổi lớn trong lịch sử Việt Nam đó là chưa kể tới Trần Thủ Độ, Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản,…[9].

  0
  2021-11-25T00:30:21+00:00

  nguyên nhân thắng lợi                                                                                                                                 – Toàn dân tích cực tham gia kháng chiến.
  – Công cuộc chuẩn bị kháng chiến chu đáo, toàn diện, với hai hội nghị: Bình Than và Diên Hồng.
  – Có sự lãnh đạo của nhà quân sự thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua nhà Trần, chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo

  ý nghĩa lịch sử

  – Đánh bại quân xâm lược hung tàn, bảo vệ nền độc lập của Tổ quốc.
  – Khẳng định lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta.
  – Nâng cao lòng tự hào dân tộc.
  – Góp phần làm phong phú truyền thống quân sự của nhân dân ta.
  – Để lại bài học vô giá: “Khoan thư sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc”.
  – Ngăn chặn ý đồ của nhà Nguyên trong việc xâm lược các nước khác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )