hãy trình bày những diễn biến chính trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XiX – đàu thế kỉ XX

Question

hãy trình bày những diễn biến chính trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XiX – đàu thế kỉ XX

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-08-23T07:42:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:43:30+00:00

  Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ nửa cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX :

  *Khởi nghĩa Xi-pay:

  – Nãm 1857, 60 000 binh lính và nhân dân nổi dậy vũ trang khởi nghĩa. Phong trào lan rộng khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ. Nghĩa quân đã lập chính quyền ở ba thành phố lớn.

  – Thực dân Anh phải dốc toàn lực để đàn áp. Năm 1859, khởi nghĩa thất bại.

  – Đây là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ân Độ, mở đầu cho phong trào đấu tranh rộng lớn sau này.

  *Đảng Quốc đại ra đời và hoạt động:

  – Nãm 1885, Đảng Ọuốc đại được thành lập. Đây là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc.

  – Hoạt động : lúc đầu đi theo đường lối ôn hoà, về sau phân hoá một bộ phận theo đường lối cấp tiến chủ trương đòi lật đổ ách thống trị thực dân, đứng đầu là Ti-lắc.

  *Cao trào cách mạng 1905 -1908:

  – Năm 1905, nhân dân Ấn Độ biểu tình rầm rộ chống chính sách “chia để trị” của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.

  – Tháng 7-1908, công nhân Bom-bay bãi công, thành lập các đom vị chiến đấu chống lại quân đội Anh.

  – Phong trào bị thực dân Anh đàn áp rất dã man nên lần lượt thất bại, song đã đặt cơ sở cho những thắng lợi của nhân dân Ấn Độ sau này.

  0
  2021-08-23T07:43:35+00:00

  – Ngày 10 – 5 – 1857, hàng vạn lính Xi-pay đã nổi dậy khởi nghĩa vũ trang chống thực dân Anh.

  – Cuộc khởi nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nông dân, nhanh chóng lan ra khắp miền Bắc và một phần miền Trung Ấn Độ.

  – Cuộc khởi nghĩa duy trì khoảng 2 năm (1857 – 1859) thì bị thực dân Anh đàn áp đẫm máu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )