Hãy trình bày phương án xác định khối lượng riêng và trọng lượng riêng của một vật rắn không thấm nước với các dụng cụ sau:bình chia độ giới hạn cm3;n

Question

Hãy trình bày phương án xác định khối lượng riêng và trọng lượng riêng của một vật rắn không thấm nước với các dụng cụ sau:bình chia độ giới hạn cm3;nước;vật rắn không thấm nước;cân

in progress 0
Sadie 1 tháng 2021-11-08T21:02:38+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:03:45+00:00

  Đáp án:

  Đổ nước vào bình. Đánh dấu mực nước, gọi thể tích là \({V_1}\)

  Thả vật vào bình nước. Đánh dấu mực nước, gọi thể tích là \({V_2}\)

  Thể tích vật là:

  \[V = {V_2} – {V_1}\]

  Dùng cân đo khối lượng vật, đặt là m

  Khối lượng riêng của vật là:

  \[D = \dfrac{m}{V}\]

  Trọng lượng riêng của vật là:

  \[d = 10D\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )