hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn có chứa các dung dịch sau: dung dịch axit sunfuric , dung dịch natri clorua

Question

hãy trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 3 lọ riêng biệt bị mất nhãn có chứa các dung dịch sau: dung dịch axit sunfuric , dung dịch natri clorua và dung dịch kali hiđroxit

in progress 0
Athena 5 tháng 2021-07-15T09:45:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:47:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `-` Dùng quỳ tím để thử 3 dung dịch mất nhãn,

  + Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là `a`x`it` `sunfuric` hay `H_2SO_4`

  + Dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là `kali` `hiđro`x`it` hay `KOH` 

  + Dung dịch không làm quỳ tím đổi màu là `natri` clorua hay `NaCl`

  0
  2021-07-15T09:47:40+00:00

  – Trích mẫu thử và đánh số thứ tự 

  – Nhỏ lần lượt các dung dịch vào mẩu giấy quỳ tím 

       Hiện tượng : + Quỳ tím hóa đỏ → axit sunfuric

                            + Quỳ tím hóa xanh → kali hiđroxit

                            + Không hiện tượng → natri clorua

            CHÚC BẠN HỌC TỐT !

  Cho mình xin hay nhất nhé !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )