Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết khí oxi,metan,etylen, và axetylen.viết Mn giúp mình với ạ °_°

Question

Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết khí oxi,metan,etylen, và axetylen.viết
Mn giúp mình với ạ °_°

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-02T15:22:50+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:24:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – dùng tàn đóm đỏ

  + làm tàn đóm cháy trở lại ⇒O2

  +ko phản ứng ⇒ metan , etylen , ãetylen

  -dùng khí Clo

  +mất màu vàng lục của khí clo ⇒ metan( CH4)

  CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl

  +còn lại ko phản ứng là etylen, axetylen

  – dùng AgNO3/NH3 

  +có kết tủa vàng ⇒ axetylen

   C2H2 + AgNO3 + NH3 → NH4NO3 + C2Ag2

  -còn lại là etylen

  0
  2021-10-02T15:24:39+00:00

  Lấy cùng thể tích các khí, dẫn qua các bình chứa cùng thể tích nước brom 1M (sao cho dư nước brom). Axetilen làm brom nhạt màu nhiều hơn etilen. Còn lại không làm brom nhạt.

  $C_2H_2+2Br_2\to C_2H_2Br_4$

  $C_2H_4+Br_2\to C_2H_4Br_2$  

  Đốt 2 khí còn lại. Metan cháy, oxi không cháy.

  $CH_4+2O_2\to CO_2+2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )