hãy trình bày sự lãnh đạo sáng suốt của đảng trong chiến dịch , giải phóng miền nam trong năm 1975 ? Những diễn biến chính của tổ

Question

hãy trình bày sự lãnh đạo sáng suốt của đảng trong chiến dịch , giải phóng miền nam trong năm 1975
? Những diễn biến chính của tổng tuyển công và nội dung xuân 1975

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-27T12:00:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:01:40+00:00

  Thứ nhất: đánh giá đúng tình hình, nắm vững thời cơ, hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam chính xác.

  Thứ hai: chọn đúng hướng và mục tiêu tiến công chủ yếu, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh, theo hướng có lợi cho ta.

  Thứ Ba: tổ chức và từng bước đưa cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến đỉnh cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo đối phương trong chiến dịch quyết chiến chiến lược, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 diễn ra qua ba chiến dịch:

  1. Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 – 3 đến ngày 24 – 3)

  – Ngày 4 – 3 – 1975, quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum.

  – Ngày 10 – 3 – 1975, bất ngờ đánh mạnh ở ở Buôn Ma Thuột, giành thắng lợi.

  – Ngày 12 – 3 – 1975, địch phản động chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành.

  – Ngày 24 – 3 – 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng.

  => Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

  2. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (từ 21 – 3 đến 29 – 3 – 1975)

  – Ngày 21 – 3 – 1975, ta đánh thẳng vào căn cứ của địch, hình thành thế bao vây thế trận trong thành Huế.

  – Ngày 26 – 3 – 1975, giải phóng hoàn toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên.

  – Ngày 29 – 3 – 1975, toàn bộ thành phố Đà Nẵng được giải phóng.

  – Cuối tháng 3 – đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ở miền Trung, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ được giải phóng.

  3. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26 – 4 đến 30 – 4)

  – Ngày 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân tiến vào Sài Gòn chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

  – Ngày 30 – 4, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ nội các Sài Gòn.

  – Ngày 2 – 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

  0
  2021-09-27T12:02:30+00:00

  Thứ nhất: đánh giá đúng tình hình, nắm vững thời cơ, hạ quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam chính xác.

  Thứ hai: chọn đúng hướng và mục tiêu tiến công chủ yếu, làm thay đổi hoàn toàn cục diện chiến tranh, theo hướng có lợi cho ta.

  Thứ Ba: tổ chức và từng bước đưa cuộc chiến tranh nhân dân phát triển đến đỉnh cao, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo đối phương trong chiến dịch quyết chiến chiến lược, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

  Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 diễn ra qua ba chiến dịch:

  1. Chiến dịch Tây Nguyên (từ ngày 4 – 3 đến ngày 24 – 3)

  – Ngày 4 – 3 – 1975, quân ta đánh nghi binh ở Plâyku và Kon Tum.

  – Ngày 10 – 3 – 1975, bất ngờ đánh mạnh ở ở Buôn Ma Thuột, giành thắng lợi.

  – Ngày 12 – 3 – 1975, địch phản động chiếm lại Buôn Ma Thuột, nhưng không thành.

  – Ngày 24 – 3 – 1975, Tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân hoàn toàn được giải phóng.

  => Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi đã chuyển cuộc kháng chiến từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam.

  2. Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (từ 21 – 3 đến 29 – 3 – 1975)

  – Ngày 21 – 3 – 1975, ta đánh thẳng vào căn cứ của địch, hình thành thế bao vây thế trận trong thành Huế.

  – Ngày 26 – 3 – 1975, giải phóng hoàn toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên.

  – Ngày 29 – 3 – 1975, toàn bộ thành phố Đà Nẵng được giải phóng.

  – Cuối tháng 3 – đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ở miền Trung, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ được giải phóng.

  3. Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26 – 4 đến 30 – 4)

  – Ngày 26 – 4, quân ta nổ súng mở đầu chiến dịch. Năm cánh quân tiến vào Sài Gòn chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

  – Ngày 30 – 4, quân ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt toàn bộ nội các Sài Gòn.

  – Ngày 2 – 5, Châu Đốc là tỉnh cuối cùng được giải phóng.

  Chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )