Hãy trình bày thao tác sao chép công thức trên ô tính

Question

Hãy trình bày thao tác sao chép công thức trên ô tính

in progress 0
Delilah 5 tháng 2021-07-29T10:46:04+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:47:47+00:00

  B1:Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu em muốn sao chép
  B2:Chọn lệnh copy trong nhóm clipboard trên dải lệnh home
  B3:Chọn ô em muốn đưa thông tin được sao chép vào
  B4:Chọn lệnh paste trong nhóm clipboard

  0
  2021-07-29T10:47:59+00:00

  @py

  Bài làm :

  Bước 1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu mà bạn muốn sao chép .

  Bước 2: Nháy nút Copy trên thanh công cụ.

  Bước 3: Chọn ô muốn đưa dữ liệu được sao chép vào.

  Bước 4: Nháy nút Paste trên thanh công cụ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )