hãy trình bày tình hình phát triển, cơ cấu, phân bố ngành ngoại thương nước ta? Mọi người ơi giúp mình nhanh với ạ :((

Question

hãy trình bày tình hình phát triển, cơ cấu, phân bố ngành ngoại thương nước ta?
Mọi người ơi giúp mình nhanh với ạ :((

in progress 0
Serenity 9 phút 2021-10-14T02:28:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T02:29:19+00:00

  Trong vietjack í

  0
  2021-10-14T02:29:21+00:00

  Hoạt động ngoại thương có sự chuyển biến rõ rệt:

  – Về cơ cấu:

  + Trước đổi mới nước ta la một nước nhập siêu.

  + năm 1992, cán cân xuất nhập khẩu tiến tới sự cân đối.

  + Từ 1993 đến nay nước ta tiếp tục nhập siêu nhưng bản chất khác trước đổi mới.

  – Thị trường mở rộng theo dạng đa phương hoá, đa dạng hoá.

  – Cơ chế quản lý có nhiều đổi mới.

  – Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )