Hãy vận dụng ý nghĩa phương pháp luận đó để giải quyết một vấn đề trong thực tế cuộc sống hoặc trong học tập của bản thân?

Question

Hãy vận dụng ý nghĩa phương pháp luận đó để giải quyết một vấn đề trong thực tế cuộc sống hoặc trong học tập của bản thân?

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-07-10T12:19:24+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:21:08+00:00

  đáp án

  Khi khẳng định vai trò của tư duy (ý thức) đối với nhận thức và cải tạo thế giới, V.I.Lênin đã khẳng định: “Ý thức con người không phải chỉ phản ánh thế giới khách quan, mà còn tạo ra thế giới khách quan” [8, tr. 228]. Điều này cho thấy, một mặt, thông qua hoạt động tư duy, con người có thể nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan; mặt khác, thông qua hoạt động thực tiễn, con người có thể cải biến hiện thực khách quan theo những lợi ích của mình. Cũng từ đó, có thể khẳng định tư duy khoa học, năng lực tư duy khoa học có vai trò quan trọng đối với cả hoạt động nhận thức lẫn hoạt động thực tiễn.
  Năng lực tư duy biện chứng sẽ giúp cho sinh viên rất nhiều trong quá trình học tập cũng như công tác sau này:
  Thứ nhất, luôn tiếp nhận tri thức một cách khoa học, sáng tạo. Tư duy biện chứng sẽ giúp sinh viên cái nhìn toàn diện, phân biệt tri thức đúng, sai; chỉ ra nguyên nhân cái sai, và khẳng định, phát triển tri thức đúng đắn. Sinh viên tự học, tự nghiên cứu, giải thích thực tiễn biến đổi, đưa ra những giải pháp mà thực tiễn đặt ra…
  Thứ hai, có phương pháp học tập, làm việc đúng đắn; sinh viên không còn phải học vẹt, học tủ; mà học hiểu, biết vận dụng, biết đánh giá và sáng tạo ra tri thức mới.
  Thứ ba, loại bỏ tư duy siêu hình, cứng nhắc, bảo thủ, trì trệ…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )